Pachter gezocht TC Noordwijk

Beste leden,

De afgelopen periode is er getracht tot een nieuwe pachtersovereenkomst te komen met UNW horeca (Willem en Uta). Er was weliswaar aangekondigd dat Uta er per 1 januari 2018 mee ging stoppen, maar Willem was voornemens om de pacht voort te zetten. De eindconclusie is helaas dat we er niet uit zijn gekomen.

De komende weken zal de samenwerking met UNW horeca beëindigd worden. Uiteraard betreuren wij dat er een einde komt aan deze samenwerking, maar we wensen Willem en Uta veel sterkte en geluk toe.

Dit betekent dat we per direct op zoek moeten naar een andere pachter of een barcommissie met vrijwilligers moeten gaan opzetten.

Onze eerste voorkeur gaat uit naar een nieuwe pachter. Mochten jullie mensen kennen die interesse hebben om pachter te worden van onze club dan horen wij dat graag. Stuur dan even een mailtje naar de voorzitter (voorzitter@tcnoordwijk.nl) dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen.

De kans is aanwezig dat het niet gaan lukken met een pachter. Als dat het geval is dan zullen we met een barcommissie met vrijwilligers moeten gaan werken. Wij horen graag van of je bereid bent om eens in de zoveel tijd een bardienst te draaien. Stuur svp een mailtje naar info@tcnoordwijk.nl om dit te laten weten.

Mochten er ontwikkelingen zijn ten aanzien van een nieuwe pachter dan laten we dat zo spoedig mogelijk weten.

Met sportieve groet,

Bestuur TC Noordwijk

Nieuws overzicht