ALV 2022

Gewijzigde  datum Algemene Leden Vergadering

Beste leden,
 
de aangekondigde ALV van maandag 25 april  gaat niet door.
Op de agenda staat goedkeuring nieuwe statuten en daarvoor moet 2/3 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Aangezien nu al duidelijk is dat er geen 130 stemgerechtigde leden aanwezig zullen zijn, moeten we een nieuwe ALV uitschrijven waarvoor geen eis wordt gesteld aan het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 
Graag nodigen we jullie uit voor de ALV van maandag 16 mei. Ontvangst vanaf 19.30 uur en aanvang ALV 20.00 uur. Locatie: TC Noordwijk
 
Op de agenda staan in ieder geval voorstel nieuwe statuten en financiële verantwoording 2020 en 2021. Na aanmelding ontvangen jullie de uitgebreide agenda met de te bespreken documenten.
 
Graag tot 16 mei!
 
Vriendelijke groet, 
 
Bestuur TC Noordwijk

 

Nieuws Overzicht