Gedragsregels TC Noordwijk

Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid.

Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan.

Speel volgens de regels en eerlijk of een bal in of uit is.

Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.

Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden.

Schelden, vloeken, discrimineren, seksuele intimidatie en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan.

Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd.

Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar.

Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien.

Een compliment voor een goede bal ( van je tegenstander) is heel normaal.

Negatief communiceren over leden en over de vereniging op social media is niet toegestaan.

Bij misdragingen zullen maatregelen worden genomen.