Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Evenementen
KiesEvenement typeEvenementLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
Inschrijfformulier Het Keunste Toernooi 2018
 
Onderdelen:
Heren dubbel
Heren dubbel
Dames dubbel
Dames dubbel
Gemengd dubbel
Gemengd dubbel
 
Akkoord Automatische Incasso
Hierbij machtig ik TC Noordwijk om een eenmalige incasso-opdracht naar mijn bank te sturen om een bedrag van € 9,- van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Opmerking