TC Noordwijk sinds 1985

Geschiedenis Tennis Club Noordwijk

De vereniging bestaat sinds 1985. Het tennispark was gevestigd aan de Nieuwe Zeeweg 63 in Noordwijk.

Sinds 18 maart 2011 is een nieuw park in gebruik genomen aan de Nieuwe Zeeweg 44 in Noordwijk. Op dat moment is de naam TC Bollenpark veranderd in TC Noordwijk.

De vereniging beschikt over 5 verlichte smash-courtbanen, een oefenkooi en een gezellig clubhuis.

De vereniging houdt nauw contact met haar leden. Dit gebeurt door bijeenkomsten, publicaties op de borden in de hal van het clubhuis, publicaties op deze website en social media. 

De voorgeschiedenis van TC Bollenpark begint bij de aanleg van het complex nabij het zwembad. De familie Hulsebosch, een aannemer in de wegenbouw, legt met goedkeuring van de Noordwijkse gemeenteraad in 1984 een vijftal hardcourt banen aan. 

In 1984 vangen de werkzaamheden aan en korte tijd later ligt er een tennispark aan de Nieuwe Zeeweg 63 te Noordwijk.

De entree van het park is bereikbaar via een eigen ingang op het parkeerterrein van het zwembad.

Het park bestaat uit vijf all-weather “Mateco” banen. Baan één voor de kantine &/kleedkamers en vier banen er haaks op. De ondergrond is van betonplaten, die het gehele jaar door bespeeld kunnen worden.

De kantine is gevestigd in het bestaande (bij)gebouwtje van het zwembad en bevat een entree met twee toiletten, twee kleedkamers, twee douches; het kantinegedeelte is knus en heeft behalve een bar, een kleine keuken en een magazijntje.

Zoon, Dick Hulsebosch, tennisleraar, en zijn toenmalige vrouw Pauline Klein gaan de banen exploiteren. In de loop van 1985 komen er mensen naar het park en de behoefte aan een vereniging, men wil competitie gaan tennissen, groeit.

Op 17 september 1985 richten 36 leden de vereniging TC Bollenpark op en kan begonnen worden met competities.

In 1986 gaat inderdaad een aantal teams competitie spelen, uiteraard in de onderste geledingen van het district Leiden.

Het blijkt dat de combinatie van het exploiteren van een tenniscomplex en het geven van les met een vereniging die meer verlangt in de inspraak, niet mee valt. Na vijf jaar is het ook gedaan met de exploitatie door familie Hulsebosch en komt het tenniscomplex op 1 april 1989 in handen NV Sportfondsenbad Noordwijk.

Menig bestuurslid van TC Bollenpark heeft een moeizame gang naar de directiekamer van het Bollenbad gehad om de belangen van de tennisclub te behartigen. Soms met heel veel tegenwind. Zo bleek o.a. dat het zwembad nagenoeg geen geld reserveerde voor bijvoorbeeld het onderhoud van het tenniscomplex en het kon eigenlijk dan ook niet uitblijven, dat de opstallen van het tenniscomplex in eigendom naar de vereniging zouden overgaan.

Op 6 juni 1997 vindt de overdracht plaats en passeert de eigendomsakte het notariaat. Namens  TC Bollenpark ondertekenen de voorzitter Peter van Kampen en penningmeester Aad van den Berg, het contract. Na ruim 8 jaar zijn de tennis vereniging en NV Sportfondsenbad uit de onderhandelingen gekomen.

De vereniging is eigenaar van de opstallen en de banen, maar niet van de grond. Die is en bleef eigendom van de gemeente Noordwijk. Het park werd bezwaard met het recht van erfpacht tot 2013.

In 1997 komt er baanverlichting voor 5 banen. De vereniging sluit daarvoor obligatieleningen met leden af, die in korte tijd worden afbetaald.