Junioren algemeen

Jeugd tennis is een essentieel onderdeel van TC Noordwijk, voor nu en in de toekomst. Om jeugd tennis te kunnen laten concurreren met voetbal en hockey zal er aanzienlijk geïnvesteerd moeten worden, ook financieel.

Begin 2016 is er een jeugdbeleidsplan geformuleerd in samenwerking met PURE Tennis. De komende jaren dient dit plan als leidraad voor de ontwikkeling van de jeugd bij TC Noordwijk.

De tennisschool, de vrijwilligers en de ouders spelen bij het realiseren van dit doel voor de jeugd een belangrijke rol. Mede door de ondersteuning van de jeugdcommissie zetten alle betrokkenen zich in voor de volle 100%. Die vele handen dragen bij aan de sociale en sportieve ontwikkeling van onze tennissende jeugd.