Introductie Jeugd

Welkom op de jeugdpagina van TC Noordwijk. We organiseren diverse activiteiten voor jeugdspelers in de leeftijd 5 tot en met 18 jaar. Onze visie op tennis voor jeugdspelers laat zich omschrijven door drie woorden:
LOL, SPORTIVITEIT en ONTWIKKELING.

LOL: Jeugdspelers worden betere tennissers als ze plezier hebben in hun sport. Daarnaast zijn we een vereniging, waar eenieder met plezier naar toe komt om in te spannen en te ontspannen.

SPORTIVITEIT: Jeugdspelers worden uitgedaagd om hun energie in het tennisspel te stoppen, waardoor ze lichamelijk trainen en sterker worden. Daarnaast is sportiviteit naar tegenstanders een belangrijke mentale basis, waarin respect en eervol tennissen belangrijk zijn.

ONTWIKKELING: Jeugdspelers kunnen jong starten, of op latere leeftijd. Sommige jeugdspelers leren het tennisspel snel, anderen hebben meer trainingen nodig om bepaalde technieken onder controle te krijgen. Bij TC Noordwijk ligt de nadruk op de ontwikkeling. Zolang een jeugdspeler zich lichamelijk of mentaal ontwikkelt, zal een betere speler ontstaan.