Parkreglement TC Noordwijk

Hier onder vindt u het parkreglement. Dit zijn de regels waaraan alle TC Noordwijk leden zich dienen te houden. Indien het parkreglement niet voorziet in een voorgevallen situatie, dan wordt een beroep gedaan op onze leden om dit in harmonie met elkaar op te lossen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een conflict situatie ter plekke een besluit te nemen.

Om het spelen in goede banen te leiden hebben we een aantal regels, waar een ieder zich aan dient te houden. Daarmee houden we het voor alle leden overzichtelijk en voorkomen we onnodige discussies over het gebruik van de banen. 

 • Het seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december en de banen zijn in principe het gehele jaar bespeelbaar.
 • De smash court banen zijn bespeelbaar van 8.00 uur tot 23.00 uur.
 • Men kan 's avonds tot 23.00 uur tennissen bij kunstlicht. Deze verlichting wordt bediend vanuit het clubhuis. Indien het clubhuis is gesloten kunt u altijd de kleedkamers en toiletten binnen, ook 's avonds om de verlichting aan/uit te zetten.
 • Schakel 's avonds alleen de verlichting in van de baan waarop u gaat spelen. Bij baanreservering later op de avond dient dan ook bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van die baan waar de verlichting nog niet is uitgezet. Vergeet niet de baanverlichting uit te zetten.
 • Na het spelen zijn de spelers en speelsters verplicht om de baan te slepen met de daarvoor bestemde sleepnetten.
 • Indien er sneeuw op de baan ligt of tijdens periodes van dooi en ijzel is het verboden de smash court tennisbanen te betreden. Dit kan schade aan de banen kan veroorzaken. Het is niet toegestaan om sneeuw van de banen te schuiven. 
 • Het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon beslist of de banen bespeeld kunnen worden.
 • De banen mogen alleen bespeeld worden door leden van TC Noordwijk die in het bezit zijn van een geldige KNLTB lidmaatschaps pas op naam van TC Noordwijk. Deze pas is strikt persoonlijk en wordt verstrekt als de verschuldigde contributie is ontvangen.
 • Er dient gespeeld te worden in tenniskleding De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen die geschikt zijn voor spelen op smash court banen. De tennisschoenen dienen zoveel mogelijk ontdaan te zijn van vuil (bijvoorbeeld modder).
 • De leden van het bestuur of door hen aangewezen personen hebben het recht te bepalen, of de schoenen waarop gespeeld wordt aan de eisen voldoen. Zij kunnen zo nodig de speler verbieden op de baan te blijven.
 • De speeltijd bedraagt 45 minuten voor dubbelpartijen en 30 minuten voor enkelpartijen. Daarbij is inbegrepen de tijd die nodig is voor het slepen/vegen van de baan en lijnen.
 • Voor individuele-, groeps- en jeugdtrainingen worden banen gereserveerd. Welke banen dit zijn, wordt kenbaar gemaakt via het afhangbord of de trainers.
 • Er mogen geen specifieke tennislessen worden gegeven anders dan de door de vereniging aangewezen trainer(s).
 • Tot 15 minuten voor de officiële aanvangstijd van de competitiewedstrijden kan op de banen vrij worden gespeeld. Tijdens de competitiewedstrijden kan iedereen afhangen op de banen die niet voor de competitie zijn gereserveerd.
 • Op dagen en uren, waarop competitie of andere door de vereniging georganiseerde evenementen worden gehouden, zijn de banen slechts bespeelbaar voor de deelnemers aan bovengenoemde evenementen. Echter, zal zoveel mogelijk getracht worden één baan vrij te houden voor recreatief tennis.
 • Tenzij de toernooi- of wedstrijdcommissie anders beslist is het toegestaan tijdens toernooien de niet gereserveerde banen te gebruiken.

Banen en omgeving

Ter voorkoming van verontreiniging en beschadiging van de banen te voorkomen is het niet toegestaan om:

 • Op de banen te roken.
 • Kauwgom te gebruiken.
 • Huisdieren op de banen te laten.
 • Glas en aardewerk mee te nemen op de banen.
 • Scherpe voorwerpen mee te nemen op de banen

Laat geen afval slingeren (plastic flesjes e.d.) op de banen. Deponeer het afval in de daartoe bestemde afvalbakken op het park.

 • Alle leden van de vereniging zijn verantwoordelijk voor de op de banen aanwezige materialen, voor zover die door hen gebruikt worden. Alle leden dienen er voor te zorgen, dat het zowel in als rond het tenniscomplex netjes blijft en spreken indien nodig anderen daarop aan.
 • In het algemeen wordt de schade aan het terrein, omgeving en materiaal toegebracht, hersteld op kosten van hem of haar, die de schade heeft veroorzaakt. Het veroorzaken van schade dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan het bestuur.
 • Indien geen bestuursleden aanwezig zijn, dienen andere leden bij constatering van ernstige overtredingen dit te melden aan het bestuur.
 • Leden mogen geen veranderingen aan het terrein en/of opstallen aanbrengen anders dan met toestemming van het bestuur.

Algemeen

 • Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde, ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zich netjes gedraagt op het tennispark. Bij onbehoorlijk gedrag kan op gezag van het bestuur toegang tot de banen worden geweigerd.
 • Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.