Les reglement Pure Tennis

- Jeugdtrainingen worden gegeven in series van 18 lessen.

- Seniorentrainingen worden gegeven in series van 10 lessen.

- Privétrainingen voor zowel jeugd als senioren kunnen ook voor kortere series of los worden afgenomen.

- Een training van 1 uur bestaat uit 50 minuten les en 10 minuten inspeel tijd.

 - Alleen leden van TC Noordwijk mogen les nemen op het park van TC Noordwijk.

- Trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers van Pure Tennis.

- Jeugdleden zijn diegenen die in een betreffend les jaar nog niet de 18-jarige leeftijd zullen bereiken.

- In principe worden er in de schoolvakanties en op officiële feestdagen geen trainingen gegeven, tenzij er in overleg met de trainer anders wordt afgesproken.

- De trainers bepalen de groepsindeling. Leerlingen kunnen wel voorkeuren opgeven.

- Afhankelijk van de aanmeldingen kan de groepsgrootte (en dus ook de hoogte van de trainingskosten) anders zijn dan gewenst. Dit zal altijd in overleg gaan met de leerling.

- Trainingen die door slecht weer niet door zijn gegaan, worden ingehaald. De betreffende trainer bepaalt of een training door kan gaan.

- Een gestarte training die halverwege uitvalt door regen, wordt niet ingehaald.

- Gemiste trainingen door ziekte of verhindering van de leerling, kunnen in overleg worden ingehaald in een andere groep. Dit geldt alleen voor jeugdleden.

- Bij ziekte of verhindering van de trainer, kan de training worden overgenomen door een andere gediplomeerde trainer van Pure Tennis.

- Privétrainingen die niet door kunnen gaan, worden altijd ingehaald.

- Inschrijven voor groepstraining kan uitsluitend via het inschrijfformulier. Dit dient volledig ingevuld te worden en te worden ingeleverd bij de trainers.

- Betaling van de groepstraining gaat via automatisch incasso waarvoor men op het formulier een machtiging af geeft.

- Betaling van (losse) privélessen gaat via factuur.

- Pure Tennis en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van materialen.